e-mail

KENMERKEN  

 

 

Tussen Vriezenveen en Kloosterhaar ligt een Natura 2000-gebied, dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer, de "Engbertsdijksvenen". Het gebied is 1000 ha. groot en gedeeltelijk vergraven, slechts 15 ha. is een onvergraven veenpakket. Dit pakket is wel 7 m. dik en opgebouwd uit de resten van voornamelijk afgestorven veenmossen.
Rond de jaren 50 ging men beseffen dat hoogvenen heel bijzonder waren. Daarom was Staatsbosbeheer blij dat ze in 1953 een klein deel van de Éngbertsdijksvenen kon kopen,

Al gauw kwamen ze er achter dat zo'n relatief klein hoogveeneilandje op zich weinig kans van overleven heeft. Het water liep te gemakkelijk weg. Hoogveen moet, wil het hoogveen kunnen groeien, nu eenmaal nat zijn, de hoogveenspons moet zijn werk kunnen doen.De veenmossen drogen anders snel uit en sterven af. Er ontstaat dan een geheel ander milieu, andere levensomstandigheden-droger en minder arm aan voedingsstoffen- waarin andere veel minder bijzondere planten hun kans krijgen.

De vaak zeldzame planten als lavendelheide, witte snavelbies, zonnedauw.veenpluis en eenarig wollegras worden daarbij verdrongen, gewoon overwoekerd.
Om de Engbertsdijksvenen als hoogveen toch een kans te geven op overleven, dus om weer levend hoogveen te laten ontstaan, heeft Staatsbosbeheer verschillende beheersmaatregelen getroffen.

Vanaf Bruinehaar kunt u gemakkelijk een bezoekje afleggen aan de Twentse stadjes en dorpen zoals Ootmarsum, Geesteren, Vasse en Tubbergen. Ook de Duitse plaatsen Bad Bentheim, Teckelenburg en Uelsen zijn zeker de moeite van een bezoekje waard.

Meer informatie hierover vindt u op de zolder van de slechtweeraccommodatie.